Tag: #saynotokhilafah

 • Pudarnya Nilai-Nilai Islam Dibalik Bayang-Bayang Khilafah

  396
  0
  Sangkhalifah.co — Sejatinya nilai-nilai yang diajarkan dan dikembangkan Islam selalu sesuai dengan fitrah manusia. Jati diri setiap manusia tentu ingin perdamaian. Fitrah yang melekat dalam diri manusia selalu berupaya meraih jalan kebahagiaan dalam hidupnya. Salah satunya, yang patut diperjuangkan adalah nilai toleransi.  Merupakan sebuah nilai penting yang patut diwujudkan oleh ...
 • Virus HTI Merusak Kaum Hijrah

  522
  3
  Sangkhalifah.co — Menculnya sosok ustadz hijrah diantaranya Felix Siauw, belakangan ini menjadi kebanggaan sebagian kaum millenial dengan trend hijrahnya.  Dakwah yang mereka bawa adalah penyeruan kepada al-Qur’an dan hadis. Berbagai gerakan anti pacaran, berhijab menjadi simbol seakan dakwah yang demikian adalah menjadi nilai kebanggaan sendiri dimata pemuda yang berlandaskan paham ...
 • Kaum Radikal: Menegakkan Nafsu Berbalut Agama

  551
  2
  Sangkhalifah.co — Membela Allah, membela Islam, membela agama, membela syariat, membela tauhid, dan membela atribut-atribut agama lainnya, adalah sederet dari bentuk kesombongan kelompok radikal baik di dunia nyata maupun dunia maya. Dengan teriak-teriak atas nama agama seolah-olah mereka sudah menjadi pemeluk agama paling taat tingkat dunia atau bahkan mungkin tingkat ...
 • Virus Khilafah di Tengah Pandemi (1)

  823
  3
  Oleh: Makmun Rasyid (Penulis Buku HTI: Gagal Paham Khilafah) Sangkhalifah.co — Apa identitas dan sesungguhnya makna khilâfah. Ia terus menerus diperjualbelikan dan didagangkan kesana-kemari tanpa lelah. Seakan-akan berdosa orang yang tidak memperjuangkan khilâfah, sebagaimana yang diutarakan Taqiyuddin Al-Nabhani, pendiri dan pejuang khilâfah dari kelompok Hizbut Tahrir. Asal muasal khilâfah, yang ...
 • Khilafah Bukan Sebab Majunya Peradaban Islam

  445
  1
  Sangkhalifah.co — Ada banyak spekulasi para penyeru khilafah dalam usaha menjual ideologinya, seperti klaim ideologi khilafah ajaran Islam, khilafah janji Allah, khilafah solusi segala macam persoalan umat, dan khilafah menjadi sebab utama majunya peradaban Islam. Spekulasi yang disebut terakhir ini kerapkali dikampanyekan kepada umat Islam, target utamanya adalah mereka yang ...
 • Indonesia Menolak Khilafah, Bukan Islam

  459
  5
  Oleh: Makmun Rasyid Sangkhalifah.co — HTI menganggap bahwa berdirinya organisasi mereka disebabkan tiga faktor, yaitu: pertama, memenuhi seruan Allah SWT. “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung” (Qs. Ali Imran [3]: 104). Kedua, realitas umat ...
 • Khilafah: Warisan Nabi?

  507
  7
  Penyeru khilâfah terus sibuk mencari dalil yang pasti tentang status kewajibannya. Tidak heran, narasi-narasi yang disajikan disandingkan dengan kalimat-kalimat mulia nan agung, seperti salah satu gambar dalam tulisan yang berjudul “Bela Islam, Bela Nabi, Bela Khilafah Warisan Nabi SAW” (Majalah Media Umat; Edisi 255, 6-19 Desember 2019).* Kata khilâfah yang ...
 • Negara Islam (itu) Tidak Ideal

  349
  2
  Islam sejak awal telah bersentuhan dengan masalah kenegaraan dan politik secara luas. Dan sejarah di masa klasik, politik menjadi topik penting dalam Islam, sebab salah satu kejayaan Islam adalah bidang politik, baik di masa Nabi maupun sahabat-sahabatnya. Sejarah klasik itu yang membuat adagium al-Islâm: dîn wa daulah (Islam adalah agama ...